Executie bugetara

BILANT CONT. TRIM I-2019Bilant contabil-31.12.2018

Cont de execuție -chelt.31.12.2018

Cont de execuție de venituri-31.12.2018

Cont de rezultat patrimonial-31.12.2018

Flux -04-31.12.2018

Flux trez.-03-31.12.2018

Anexa 35 a-27, 31.12.2018

Anexa 35 a-31.12.2018

Anexa 35b-28, 31.12.2018

Anexa 35b-29, 31.12.2018

Anexa 40b -31.12.2018

Anexa 2-31.12.2018

Anexa 14b-31.12.2018

Anexa 22-31.12.2018

Anexa 30b-31.12.2018

Anexa 34-31.12.2018

cONT DE REZULT. PATRIMONIALĂ-31.03.2017 CONT DE REZULT. PATRIMONIAL-31.03.20 . PATRIMONIAL-31.03.2017 17

FLUX BANCI-31.03.2017

CONT EXECUTIE -30.03.2017

CONT EXECUTIE CHELT.31.03.2017

ANEXA 40B-31.03.2017

ANEXA 14 B-31.01.2017

ANEXA 30B-31.03.2017

ANEXA 33-31.03.2017

FLUX TREZ.1 -31.03.2017

FLUX TREZ.31.03.2017

BILANT 31.03.2017

CONT EXECUTIE -30.03.2017

1. ANEXA 2-TRIM.IV-2016

2. ANEXA 14 B TRIM IV-2016

3. ANEXA 30B TRIM-IV-2016

4. ANEXA 33-TRIM IV-2016

5. ANEXA 34 TRIM IV-2016

6. ANEXA 35 A -27 TRIM.IV-2016

7. ANEXA 35 B -28 TRIM IV-2016

8. ANEXA 35 B -29 TRIM.IV-2016

9. ANEXA 35 TRIM IV-2016

10. ANEXA 40b-TRIM.IV-2016

11. TRIMITERE BILANTĂ IV-2016

12. CONT EXECUTIE CHELT.TRIM IV-2016

13. CONT EXECUTIE VENIT TRIM IV-2016

14. CONT REZULT. PATRIM-TRIM.IV-2016

15. FLUX BANCI TRIM IV-2016

16. FLUX FINANTE TRIM IV-2016

17. Ciocan FLUX TREZ. TRIM IV-2016

BILANT CONT.30.06.2016

CONT EXECUTIE VENIOT.30.06.2016

CONT EXECUTIE CHELTUIELI-30.06.2016

FLUX BANCI-30.063.2016

FLUX FINANTE-30.06.2016

fLUX TREZ.30.06.2016

ANEXA 33-30.06.2016

B

anexa 30

anexa 40 b

CONT REZ. PATRIMONIALĂ-30.06.2016

CONT EXECUTIE 31.012.2015

cont executie 2013