Situatii financiare

ANEXA 40 ANEXA 14 B-TRIM I-2019

B TRIM III-2018 ,

ANEXA 30B TRIM III-2018 ,

ANEXA 14 B TRIM III-2018  ,

CONT EXECUȚIE CHELTUIELI TRIM III-2018

CONT EXECUȚIE VENITURI TRIM III-2018

FLUX TREZ. 1 TRIM III-2018

FLUX TREZ.TRIM III-2018

CONT BILANT. TRIM III-2018

CONT PATRIMONIAL TRIM III-2018

ANEXA 14B-TRIM.I 2018-

FLUX BANCI TRIM .I-2018

REZULTAT PATRIMONIAL TRIM.I-2018

ANEXA 40B-TRIM I-2018

CONT EXECUTIE CHELTUIELI TRIM.I-2018

FLUX TREZ.TRIMI-2018

ANEXA 30B TRIM.I-2018

CONT DE EXECUȚIE VENITURI TRIM.I-2018

BILANT CONTABIL TRIM.I-2018

BEGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2018

- ANEXA 29-TRIM IV

- CONT EXECUTIE CHELT.TRIM IV

- FLUX TREZORERIA 1 -TRIM IV

- ANEXA 35B.-29 TRIM IV

- Anexa 34 trim.IV

- Cont Venituri trim.IV

- Bilant contabil-trim IV

- ANEXA 22-TRIM.IV

- ANEXA 14B -TRIM.IV

- CONT EXECUTIE VENITURI -TRIM IV

- FLUX TREZORERIE 2-TRIM IV

- ANEXA 2 TRIM IV

- ANEXA 40B-TRIM IV

- ANEXA 35 B-28, TRIM.IV

- Anexa 35-27, trim iv

- Anexa 34-trim. IV

- Anexa 30 – trim. IV

- Flux Trezorerie

- Cont Rezultat patrimonial-trim IV

- ANE4XA 40

- B TRIM III-2017

ANEXA 14 B TRI. III -2017

ANEXA 30B TRIM III-2017

CONT BILANT, TRIM.III

CONT EXEC. CHELT.TRIM.III 2017

CONT VENITURI-TRIM III-2017

CONT.PATRIM.TRIM.III

STA. FLUX. ADM. TRIM.III

SIT.FLUX TREZ. TRIM.III

cONT DE REZULT. PATRIMONIAL -31.03.2017

BUGET 2017

.CONT EXECUTIE CHELT.TRIM IV-2016

3.CONT EXECUTIE VENIT TRIM IV-201

2.CONT REZULT. PATRIM-TRIM.IV-2016

1.BILANT TRIM IV-2016

Contul de rezultat patrimonial-trim I 2016

Cont de cheltuieli trim I-2016

Cont venituri trim.I-2016

Anexa 14 b-trim I-2016

Anexa 30b trim I -2016

Anexa 40 b-trim I-2016

Flux banci trim.I-2016

Flux finante-trim I-2016

Flux trez.trim.I-2016

BILANT-TRIM I 2016.rpt

Flux trez.-2015

BUGET VENIT-CHELT.2016

POGANA-BUGET VENIT-CHELT.2016

POGANA1-BUGET VENIT-CHELT.2016

 1. Cont rez.pat.2015
 2. Flux banci-2015
 3. Flux finante-2015
 4. Flux trez.-2015
 5. Cont exec. venit.2015
 6. Cont exec. chelt.2015
 7. Bilant-2015
 8. Anexa-27-2015
 9. Anexa 40b-2015
 10. Anexa 35-cod27-2015
 11. Anexa -352b-cod 29-2015
 12. Anexa 34-2015
 13. Anexa 34
 14. Anexa 35a-2015
 15. Anexa 2-2015
 16. Anexa -19-2015
 17. Anexa 27-2015
 18. Anexa 35b-cod 28-2015
 19. Anexa 14-2015

- Def. 2015