Declaratii de interes

 1.   Gifu Maricel 2015 -DI-GIFU 2016 Gifu 2017
 2. Croitoru Aurora 2015 - DI CROITORU -2016 Croitoru 2017
 3. Popa Vasilica Lacramioara 2015 - DI-POPA -2016 Popa 2017
 4. Stanciu Toader 2015 -DI- STANCIU -2016  Stanciu 2017
 5. Tonea Ioan 2015 - DI -TONEA -2016 Tonea 2017
 6. Balan Diana Georgiana2015 -DI-BALAN 2016  Balan 2017
 7. Rosca Florentina -2015 -DI-ROSCA 2016 Rosca 2017
 8. Galben M 2015 - DI GALBEN -2016  GALBEN M 2017
 9. Obreja R 2015-  DI-OBREJA -2016 Obreja 2017
 10. Ciocan 2015 -DI-CIOCAN 2016 Ciocan 2017
 11. DI IORDACHE 2016 Iordache 2017
 12. DI- NEDELCU 2016 Nedelcu 2017
 13. DI-AXINTE 2016 Axinte 2017
 14. DI-CUCU 2016 Cucu 2017
 15. DI-DANGA DUMITRU 2016 Danga  2017
 16. DI-MAGHER 2016Magher 2017
 17. DI-PERIANU -2016   Perianu  2017
 18. DI-PROCA -2016  Proca 2017
 19.  Parfene Ioan 2017